Log in

For å logge deg på siden her går du bare hit, her finner du etterhvert litt medlems stoff

Tags:

Den første boken

Nå er endelig den første barneboken om isbilen Isak i handelen. Siden historien(e) utspilles i Norge eller noe som i hvertfall ligner Norge har jeg hele tiden vært innstilt på at det helst måtte bli en norsk illustratør, eller i hvertfall en som vet litt om nordiske forhold og har sett snø og nordiske dyr. Det ville jo også være en fordel å kunne kommunisere uten for mye forklaring på språk som ingen av partene skjønner særlig godt og med dertil tilhørende missforståelser.

Se hvem som er online

There are currently 0 users online.